Poradnik Informatyczny

Triki informatyczne - Windows


Oto  triki :

Szybszy start systemu
 
Najpierw zajmiemy się rejestrem, uruchamiamy go wciskając klawisze Windows+R i wpisujemy regedit. Szukamy poniższych wartości i zmieniamy jak widać.
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\
Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters]
"EnablePrefetcher"=dword:00000003
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\
BootOptimizeFunction]
"Enable"="Y"

 
Szybsze zamykanie systemu

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\
Session Manager\Memory Management]
"ClearPageFileAtShutdown"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control] "WaitToKillServiceTimeout"="100"

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\desktop]
"HungAppTimeout"="100"
"WaitToKillAppTimeout"="100"
"MenuShowDelay"="150"
"AutoEndTasks"="1"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\
CurrentVersion\Winlogon]
"EnableQuickReboot"="1"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoSaveSettings"=dword:00000001

Notka: wartość "NoSaveSettings" trzeba utworzyć klikając prawym klawiszem myszy na puste pole po prawej i wybierając Wartość DWORD.
 
 

Jak zwiększyć pamięci RAM

Windows XP Professional wykorzystuje 80% dostępnej pamięci RAM. Czyli jeśli w swoim komputerze masz 512MB RAM faktycznie możesz korzystać tylko z 409MB. Wartość regulująca procent wykorzystania pamięci jest przechowywana w rejestrze. Aby dostać się do niego użyjemy regedit.exe - aplikacji pozwalającej edytować rejestr systemowy Windows. Następnie odszukaj w rejestrze klucz“NonPagedPoolSize“ według gałęzi: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ Control\Session Manager\Memory Management\]


Edycja rejestru systemowego windows.png

Edycja klucza rejestru.png

Teraz trochę obliczeń. Wartość którą wpiszesz w polu Wielkość wartości oblicz według wzoru niżej. Jest to przykład dla 512MB RAM. Jak zauważyłeś należy pozbyć się części po przecinku. Przed wpisaniem wartości w sekcji System wybierz Dziesiętny!

wartość DWORD = procent wykorzystania pamięci x 1024 x wielkość pamięci w MB

Przykład:

wartość DWORD = 0,98 x 1024 x 512 = 513802,24

Zapisz zamiany, które odniosą skutek po ponownym uruchomieniu systemu.

 

 

Ważne!

Jeśli korzystasz z komputera przenośnego – laptopa - obliczoną wartość należy pomniejszyć o wielkość pamięci karty graficznej, ponieważ w innym przypadku zostanie zgłoszony błąd Przekroczonawartość DWORD.


Plik wymiany

Plik wymiany w systemie Windows  jest to fizyczny plik na dysku twardym który służy do tymczasowego przechowywania danych, które nie mieszczą się w pamięci RAM.

W starszych komputerach, gdy pamięć rozmiaru 2GB lub więcej była tylko marzeniem, był niezbędny do poprawnego działania systemu operacyjnego. Przy dużej pojemności pamięci RAM (2GB lub więcej) można nawet wogóle zrezygnować z jego obecności.

Optymalizacja pliku wymiany wpływa bezpośrednio na działanie naszego Windowsa.

Plik wymiany jest to fizyczny, duży plik na dysku twardym.  Prędkość działania przestrzeni wymiany jest ściśle uzależniona od prędkości zapisu i odczytu danych z tego pliku. Dlatego należy zadbać o to, by nasz plik  był umiejscowiony „na początku dysku”, nie może być pofragmentowany, dobrze kiedy ten dysk na którym jest nasz plik  jest najszybszym dyskiem w naszym komputerze.

Optymalizacja. Rozmiar pliku wymiany oraz jego położenie możemy ustawić następująco:

Klikamy prawym klawiszem na „Mój komputer”, wybieramy „Właściwości” (można również użyć skrótu klawiaturowego „Win + break”). Następnie  wybieramy „Zaawansowane” > „Wydajność” > „Ustawienia”

plik wymiany

wlasciwosci_systemu

> zaawansowane

plik wymiany

> pamięć wirtualna > „zmień”

plik wymiany optymalizacja

Zakłada się że wielkość pliku wymiany powinna być 2-3 krotną wielkością posiadanej pamięci RAM.

Jeśli dysponujemy 1GB RAM, to powinniśmy ustawić wielkość równą 3 x 1024  MB czyli 3072 MB.

Plik wymiany powinien być niepofragmentowany, dlatego najlepiej by miał stałą wielkość. Ustawiamy tę samą obliczoną wielkość dla Rozmiaru początkowego i maksymalnego. Zlikwiduje to możliwość fragmentacji pliku.

Aby zdefragmentować nasz plik  należy użyć programu Pagedefrag – do ściągnięcia ze strony Microsoftu

pagedefrag

Jeśli posiadamy drugi szybki dysk, to warto na początku tego dysku stworzyć małą partycję i na niej osadzić nasz plik. Wiadomo że fizyczny inny dysk niż systemowy –  jako że jest obsługiwany przez inny kanał kontrolera dysku – będzie szybszy niż dysk systemowy który jest w jakimś stopniu obciążony przez system. Dodatkowo zyskujemy zwiększoną prędkość pierwszych sektorów dysku.  Pierwsze sektory są szybsze w klasycznych dyskach talerzowych (nie SSD).

Plik wymiany można też optymalizować poprzez parametry rejestru. Otwieramy rejestr (uruchom> regedit), odnajdujemy następującą gałąź rejestru:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Control\ SessionManager\ Memory Management] i edytujemy dane wartości.  Jeżeli jakiejś wartości [typu DWORD] brakuje, należy ją utworzyć.

NonPagedPoolSize – ilość pamięci RAM, powyżej której Windows przeprowadza zrzut danych do pliku wymiany. Domyślnie w XP jest ustawiona na 80%, ale przy większej ilość posiadanej pamięci (np. 2MB) nie jest to wielkość optymalna. Idealnie jest ustawić na 95% posiadanej pamięci RAM. Uzyskamy cichszą pracę dysku, mniejsze jego obciążenie, zwiększoną trwałość dysku i zwiększoną prędkość pracy systemu.

Parametr NonPagedPoolSize obliczamy następująco (dziesiętnie):
0,95 *ilość pamięci RAM w kB * 1024

a więc posiadając  2MB RAM czyli 2048kB obliczona wartość, to:

0,95 *2048*1024 = 1992294,4  czyli jako parametr NonPagedPoolSize wpisujemy dziesiętnie wartość 1992294

ClearPageFileAtShutdown – wartość [DWORD] = 1 włącza czyszczenia pliku wymiany przy wyłączaniu komputera. Ma to plusy i minusy. Zwiększa bezpieczeństwo, szybkość działania komputera, ale zmniejsza prędkość wyłączania systemu.

Jeśli posiadamy 2GB lub więcej pamięci RAM, możemy wybrać opcję „Bez pliku stronicowania”. Zredukujemy ilość zapisów do pliku wymiany, a więc hałas generowany przez dysk i przyspieszymy system, zwiększymy trwałość dysku.

alt="Statystyki" />
 Statystyki
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja